Kontakt

Kontakt

BENEFIT Services, s.r.o.

IČO: 45418357
IČ DPH: SK2023012739
Zapísané v OR súdu v Nitre odd. Sro, vl. č. 30070/N 

Bankové spojenie: 2922879073/1100 Tatrabanka
Korešpondenčná adresa: Golianova 93, 949 01 Nitra
Email: offkarta@offkarta.sk

Obchodný tím nám zabezpečuje spoločnosť Vigen Services