Objednávka

Objednávka

Názov spoločnosti:
IČO:
DIČ:
Telefón:
E-mail:
Adresa:
Mesto:
PSČ:
Číslo účtu:
Typ poukážky OFFKARTA:
- relaxačná poukážka / ks
nominálna hodnota:

- darčeková a relaxačná poukážka / ks
nominálna hodnota:

- karta / ks
* v prípade, ak máte záujem o personalizované poukážky alebo karty, prosím priložte menný zoznam zamestnancov
* zmluvu so Všeobecnými obchodnými podmienkami nájdete tu.