Relaxačná poukážka

Relaxačná poukážka

Relaxačná poukážka

OFFKARTA Relaxačná poukážka

OFFKARTA Relaxačná poukážka predstavuje pohodlné riešenie pre realizáciu sociálnej politiky zamestnávateľa.

Základná charakteristika a výhody:

 • relaxačná poukážka je určená pre aktívnu a pasívnu regeneráciu zamestnancov
 • za účelom využitia v oblasti relaxu, kultúry, športu a osobného rozvoja
 • uplatnenie u širokej siete obchodníkov – prevádzok na celom Slovensku – široké možnosti využiti
 • nástroj motivácie zamestnancov smerujúci k vyššiemu výkonu a loajalite
 • jednoduché a komplexné riešenie sociálneho fondu s rešpektovaním individuality zamestnanca
 • cielené využitie = garancia osobného rozvoja a relaxu zamestnanca
 • jednoduchá administratíva – spracovanie
 • financovanie z prostriedkov sociálneho fondu
 • firmam umožnujeme takzv. Co-branding – umiestnenie logana relaxačnú poukážku
 • jednoduchá administratíva a spracovanie – relaxačná poukážka bez poplatkov!
 • relaxačné poukážky v základných nominálnych hodnotách 3 € , 5 € , 10 € alebo podľa dohody