Zľavová karta

Zľavová karta

Zľavová karta

Zľavová karta OFFKARTA

Predstavuje univerzálny nástroj a spôsob ako čerpať a využívať zľavy alebo akcie u širokej skupiny obchodníkov a umožniť tak jednotlivcom ušetriť značné množstvo prostriedkov.

Ambíciou projektu Zľavová karta OFFKARTA je stať sa najžiadanejšou a najpreferovanejšou službou svojho druhu s najširším výberom unikátnych zľiav u celého množstva obchodníkov na Slovensku. Našim cieľom je sprostredkovať užívateľovi hodnotný systém zľiav, ktorý bude prinášať výraznú úsporu pri realizácii nákupu tovaru a služieb. Zľavová karta OFFKARTA je určená pre širokú verejnosť – jednotlivcov, ako aj pre firemnú klientelu a zamestnancov.

Pre firmy a ich zamestnávateľov predstavuje Zľavová karta OFFKARTA spôsob - nástroj ako motivovať zamestnancov v rámci politiky sociálnych benefitov. Náklady na obstaranie Zľavovej Offkarty môže zamestnávateľ použiť z prostriedkov sociálneho fondu a v neposlednej miere to predstavuje aj priestor pre identifikáciu zamestnanca s kultúrou spoločnosti - značkou pre ktorú pracuje. Za týmto účelom umožňujeme zamestnávateľom mať k dispozícii aj tzv. co-brandové karty s uvedením názvu a loga spoločnosti viď. vzor co-brandovej karty.

Zľavová karta - partneri

Partneri – obchodníci poskytujúci zľavy držiteľom Zľavovej Offkarty majú týmto spôsobom možnosť osloviť ďalšiu skupinu zákazníkov a v prípade potreby cielene realizovať adresnú marketingovú a komunikačnú kampaň podľa vopred definovaných kritérií a to prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov ako napr. OFFKARTA web stránky, newslettra, adresného mailingu. Pre partnerov zaradených do programu predstavuje systém Zľavovej Offkarty další predajný-obchodný kanál a v prípade potreby sa môže stať aj vlastným loajalitným nástrojom ako si získať nového, udržať a motivovať existujúceho zákazníka.

Hlavným benefitom pre partnerov je vytvorenie priestoru ako si navýšiť profit – zisk a upevniť loajalitu zákazníkov.

Chcete sa dozvedieť viac o výhodách a možnostiach nadstaveniaco-brandových Zľavových kariet Offkarta?

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o zaradenie Vašej prevádzky do siete Zľavová karta OFFKARTA stačí vyplniť Zmluvu o akceptácii poskytovania služieb a výbere tovaru.
Uveďte výšku poskytnutej zľavy na nákup tovaru alebo služieb.
Tú máte ideálny priestor ako sa odlíšiť od konkurencie a prilákať si klienta priamo k Vám!

Máte ďalšie otázky týkajúce sa Zľavovej Offkarty?

Kontaktujte nás

Zľavová karta - logo

 

Partneri – obchodníci a ich prevádzky zaradené do programu sú označené nasledovným logom

 

Výhody zľavovej karty OFFKARTA

Jednotlivci

Zľavová karta pre jednotlivcov:

 • univerzálnosť
 • široké použitie na celom Slovensku
 • aktraktívne zľavy
 • personalizácia
 • úspora niekoľko 100€ ročne

Zamestnávatelia / Zamestnanci

Zľavová karta pre zamestnancov:

 • motivačný nástroj
 • nástroj sociálnej politiky – benefitov
 • univerzálnosť
 • jednoduchá administrácia
 • široké použitie na celom Slovensku
 • aktraktívne zľavy
 • personalizácia a možnosť co-brandingu
 • úspora niekoľko 100€ ročne

Partneri / obchodníci

Zľavová karta pre obchodníkov:

 • ďalší obchodný kanál
 • adresný marketingový a komunikačný nástroj
 • vlastný loajalitný – co brandový program
 • nástroj dlhodobej motivácie zákazníka
 • bez poplatkov a potreby administrácie
 • navýšenie profitu - zisku

 

Dôležité informácie:

 1. Pre uplatnenie zľavy je potrebné túto skutočnosť vopred oznámiť obchodníkovi – personálu na prevádzke a preukázať sa platnou Zľavovou kartou OFFKARTA
 2. Kombináciu s ďalšími zľavami – akciami obchodníka určuje samotný obchodník, ak nie je vopred dohodnuté inak
 3. Zľavová karta OFFKARTA je vystavená vždy na meno držiteľa, má uvedený dátum platnosti a je neprenosná.